Đèn cảnh báo RKH-002/ RKH-002S

Liên hệ: 0793379913 / 0845715515

RKH-002S:

Đèn cảnh báo chạy điện năng lượng , có chuôi cầm ,Có công  tắc.

RKH-002:

Đèn cảnh báo chạy điện năng lượng(2 pin tiểu),Có công tắc.