Đèn cảnh báo RKH-001/RKH-001S

Liên hệ: 0793379913 / 0845715515

 RKH-001S:

Đèn xoay năng lượng (có nam châm) ,Có công tắc.

 RKH-001:

 Đèn cảnh báo (có nam châm),(2 pin tiểu),Có công tắc.