DÂY PHẢN QUANG VẢI SỌC XÁM (5cm x 1.5cm , 2.5cm x 0.9 cm)

1₫

Liên hệ: 079.337.9913 / 0845.715.515DÂY PHẢN QUANG VẢI SỌC XÁM

5cm x 1.5cm

 

 

DÂY PHẢN QUANG VẢI SỌC XÁM

2.5cm x 0.9cm

!!! THƯỜNG DÙNG LÀ MÀU XANH VÀ MÀU CAM ,

!!!  CÒN NHỮNG MẪU KHÁC CÓ THỂ ĐẶT HÀNG