DÂY PHẢN QUANG NHỰA ( W )

1₫

!!! THƯỜNG DÙNG LÀ MÀU VÀNG , MÀU ĐỎ , MÀU TRẮNG VÀ MÀU XANH CHUỐI .

!!!  CÒN NHỮNG MẪU KHÁC VÀ KÍCH THƯỚC KHÁC CÓ THỂ ĐẶT HÀNG .

Liên hệ: 079.337.9913 / 0845.715.515 

KÍCH THƯỚC

5cm : MÀU VÀNG , MÀU ĐỎ , MÀU TRẮNG ,XANH CHUỐI.

3.5cm:MÀU VÀNG , MÀU ĐỎ.

2.5cm:MÀU VÀNG , MÀU ĐỎ , MÀU TRẮNG ,XANH CHUỐI.