DÂY PHẢN QUANG NHỰA TRƠN

1₫

!!! THƯỜNG DÙNG LÀ 5CM VÀ 2.5CM, MÀU VÀNG , MÀU ĐỎ  VÀ  MÀU TRẮNG.

!!! CÒN NHỮNG MẪU KHÁC VÀ KÍCH THƯỚC KHÁC CÓ THỂ ĐẶT HÀNG .

Liên hệ: 079.337.9913 / 0845.715.515